SÜRƏTLƏ

SÜRƏTLƏ – YAVAŞ İndi Rəna sürətlə işləyirdi (C.Məmmədov); Stəkanı nəlbəkiyə yavaş qoy (Mir Cəlal).

SÜLH
SÜRƏTLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə