SAĞA

SAĞA – SOLA Platformanın hər tərəfi sağa doğru tərpənərək sürüşür, o biri tərəfi də sola doğru (Çəmənzəminli).

SAĞ
SAĞALMAQ

Digər lüğətlərdə