SABAHNİSƏ

səhər qadını; səhər kimi gözəl qız.
SABAHNAZ
SABAHNUR