SADƏLÖVH

SADƏLÖVH – İNADKAR Soyuq-soyuq ağıldan sadəlövh yaxşıdır (C.Novruz); İnadkar uşaq kimi gücü çatdıqca cır-cır çığırırdı (Mir Cəlal).

SADƏLİK
SADƏLÖVHLÜK

Digər lüğətlərdə