SAHİBCƏMAL

gözəl, göyçək, camallı.
SAHİBCAMAL
SAHİBXANIM

Digər lüğətlərdə