SAXTAKAR

SAXTAKAR – SƏMİMİ Bir sözlə, çox saxtakar adam idi (M.İbrahimov); Səmimi dostlar kimi bir-birindən ayrıldılar (“Ulduz”).

SAXTA
SAXTAKARLIQ

Digər lüğətlərdə