SAXTAKARLIQ

SAXTAKARLIQ – ƏSİLLİK – Kişilik saxtakarlıq deyil, Əliqəmbərli (İ.Fərzəliyev); Əsillik, nəcabətlilik ailə ilə, köklə bağlıdır (“Azərbaycan”).

SAXTAKARLIQ – SƏMİMİLİK Onun bu sözlərində bir saxtakarlıq duyulmaqda idi (M.S.Ordubadi); Hər şeydən əvvəl bizə yoldaşlıq səmimiliyi lazımdır (“Azərbaycan”).

SAXTAKAR
SAKİT

Digər lüğətlərdə