SAKİT

SAKİT – QORXULU Sakit, ağıllı adama oxşayır (S.Qədirzadə); O bizim üçün çox qorxulu adamdır (S.Vəliyev).

SAKİT – LAL İzdiham da Neva kimi qüvvətli və sakit axırdı (M.Hüseyn); Çay lal axırdı (S.Qədirzadə).

SAKİT – SƏSLİ-KÜYLÜ Göy meşələr, sakit kəndlər, səsli-küylü limanlar tamaşalı yerlərdir (S.Qədirzadə).

SAXTAKARLIQ
SAKİTLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə