seçici

Seçki hüququna malik şəxs

satışdankənar gəlirlər
seçici siyahıları

Digər lüğətlərdə