SOXULCAN

Mənbələrdə soğul feili “torpağa girmək” kimi açıqlanıb. Soxulcan “torpağa girən” deməkdir və böcəyin adı həmin feil zəminində əmələ gəlib. Belə bir ehtimal var ki, soluxcan sözü soxulmaq feili ilə qohumdur. Böcək torpaqdan çıxan kimi soluxur, ona görə də torpağın altında yaşayır. Birincini daha etibarlı hesab edirəm. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

SOXMAQ
SOKPAPPET

Значение слова в других словарях