SUBURBANİZASİYA

ing. suburb – şəhərətrafı

SUBLİMASİYA
SUCA
OBASTAN VİKİ
Suburbanizasiya
Suburbanizasiya — inkişaf etmiş ölkələrdə əhalinin şəhərlərin mərkəzində şəhər kənarları və kəndlərə köçməsi prosesinə deyilir. Bu, iri şəhərlərdə bir sıra ekoloji, sosial, psixoloji amillərin təsiri ilə əlaqədardır. Suburbanizasiya prosesində urbanizasiyanın "dərininə inkişafı" baş verir. Suburbanizasiyanın mövcud olduğu ölkələr: İngiltərə, Norveç, İsveç, İsveçrə, Fransa, ABŞ, Kanada və s.