SUFİ

ə. 1) təsəvvüf tərəfdarı; 2) təsəvvüfə aid olan; 3) zahid.

SUF
SUFİRƏNG

Digər lüğətlərdə