TIRIŞ

(Oğuz, Xaçmaz)
natəmiz, pinti. – Bizim tırış Əziz də ağronomluğ oxuyur
TIRINQI
TIRIŞ-FIRIŞ