TIXNAŞ

(Meğri)
sıx, bir-birinə yaxın. – Quzay arxaşdarda sürü tıxnaş yatır
TIXMEREL
TIQQIC