TAĞIRSAĞ

(Lənkəran)
dolu. – İki gündü sə:rrər tağırsağ yağır
TAĞƏLİ
TAĞRIL