TAYFA

TAYFA I is. [ ər. ] Qəbilə, nəsil. Deyirlər ki, onlar çox qəribə bir tayfa imişlər (M.İbrahimov).

TAYFA II is. [ ər. ] Cins, növ. Atəşə atəşlə verməsək əvəz; Bu əqrəb tayfası sancmaya bilməz (S.Vurğun).

TAY
TƏBİƏT

Digər lüğətlərdə