TEŞİ

(Zəngilan)
ip əyirmək üçün alət. – Nənəm öydədi, əmə teşi öydə döy
TEŞƏ
TEŞVİ

Digər lüğətlərdə