TECƏRƏ

(Şərur)
5 pud tutan qab. – Tecərə həşdad kilodu
TECƏN
TEHNİMƏY