TEHNİMƏY

(Göyçay, Şamaxı)
tövşümək. – Bir də gördüm elə tehniyir, az qalır nəfəsi gessin gəlməsin
TECƏRƏ
TEHNİYƏ-TEHNİYƏ