TEHNİYƏ-TEHNİYƏ

(Şamaxı)
tövşüyətövşüyə. – Gördüm tehniyə-tehniyə mə:m üstümə gəlir
TEHNİMƏY
TEHRANİ