TELFİRƏNGİ

(Salyan)
nazik, ensiz. – Validə gəlininə bi də: telfirəngi üzük aparmışdı
TELƏMƏX’
TELİX’Çİ