TELİX’Çİ

(Ağdam)
bax teləçi . – Hər adam telix’çi ola bilməz. – Telix’çi bizim inəyə bir quzu telidi
TELFİRƏNGİ
TELİMƏX’