TELLƏMƏX’

(Zəngilan)
aldatmaq, kələk gəlmək. – Sən məni teliyəlməzsən, mən uşax dəyləm
TELİTMƏX’
TELMƏX’