TEREGDEŞƏN

(Tabasaran)
ağacdələn. – Teregdeşənün balaların Qaflan alub üldürütdü
TEREG
TERLAN