TOMBA

(Gədəbəy, Kəlbəcər)
topa. – Otu çalıf bir yerə yığırıx, olur tomba; – Tomba da, xotma da bir şeydi; bəzi adam tomba deir, bəzisi xotma (Kəlbəcər); – Qartofları tomba yığ; – Samanı tomba yığ bir yerə (Gədəbəy)
TOMAR
TOMBALAMAX