Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • ÇABA

  səy, cəhd; çaba harcamak – cəhd göstərmək cəhd, qeyrət, səy

  Tam oxu »
 • ÇABALAMAK

  cəhd etmək, çalşmaq, səy etmək; nafile çabalama! – boş yerə səy etmə! çalışmaq, çapalamaq

  Tam oxu »
 • ÇABUCAK

  dərhal, tezcə

  Tam oxu »
 • ÇABUK

  tez, yeyin, cəld, iti, çevik cəld, çevik, iti, tez, yeyin

  Tam oxu »
 • ÇAÇARON

  boşboğaz, gəvəzə

  Tam oxu »
 • ÇADIR

  çadır

  Tam oxu »
 • ÇAĞ

  çağ, dövr

  Tam oxu »
 • ÇAĞANOZ

  krab

  Tam oxu »
 • ÇAĞDAŞ

  müasir çağdaş, həməsr, müasir

  Tam oxu »
 • ÇAĞDIŞI

  köhnə

  Tam oxu »
 • ÇAĞILDAMAK

  çağıldamaq

  Tam oxu »
 • ÇAĞIRMAK

  1) çağırmaq, dəvət etmək; düğüne çağırmak – toya çağırmaq; hastaya doktor çağırmak – xəstəyə həkim çağırmaq; 2) oxumaq; türkü çağırmak – mahnı oxumaq

  Tam oxu »
 • ÇAĞLAR, ÇAĞLAYAN

  şəlalə

  Tam oxu »
 • ÇAĞLAYAN

  şəlalə

  Tam oxu »
 • ÇAĞRI

  1) dəvət; çağrılı – dəvət olunmuş; 2) çağırış, müraciət; çağrıda bulunmak – müraciət etmək çağırış, dəvət, müraciət

  Tam oxu »
 • ÇAĞRILIK

  (-ğı) dəvətnamə dəvətnamə

  Tam oxu »
 • ÇAĞRIŞIM

  assosiasiya, yaratma

  Tam oxu »
 • ÇAKAL

  çaqqal

  Tam oxu »
 • ÇAKAR

  balıq toru

  Tam oxu »
 • ÇAKI

  cib bıçağı, qatlama bıçaq cib bıçağı

  Tam oxu »
 • ÇAKIL

  çınqıl, xırda çay daşı çınqıl

  Tam oxu »
 • ÇAKIM

  ildırım

  Tam oxu »
 • ÇAKIM, ÇAKIN

  ildırım

  Tam oxu »
 • ÇAKIR GÖZ

  ala göz

  Tam oxu »
 • ÇAKMAK

  1) çaxmaq, vurmaq; 2) anlamaq, başa düşmək, sezmək, duymaq; işi çakmak – işi anlamaq; 3) sırımaq, ötürmək; kalp parayı çakmak – saxta pul sırımaq alış

  Tam oxu »
 • ÇALAR

  zəngli; çalar saat – zəngli saat zəngli

  Tam oxu »
 • ÇALCENE

  boşboğaz, çərənçi

  Tam oxu »
 • ÇALÇENE

  boşboğaz, çərənçi

  Tam oxu »
 • ÇALDIRMAK

  saatını caldırdı – saatını oğurlatdı

  Tam oxu »
 • ÇALGI

  çalğı

  Tam oxu »
 • ÇALI

  kol, kolluq çalı, kol, kolluq

  Tam oxu »
 • ÇALIKUŞU

  torağay

  Tam oxu »
 • ÇALIM

  çalım satmak – özünü çəkmək, lovğalanmaq lovğa

  Tam oxu »
 • ÇALIMLAMAK

  fənd işlətmək

  Tam oxu »
 • ÇALIŞMA EMNİYETİ

  əmək təhlükəsizliyi texnikası

  Tam oxu »
 • ÇALIŞMA RANDIMANI

  əmək məhsuldarlığı

  Tam oxu »
 • ÇALIŞMA SÜRESİ

  əmək stajı

  Tam oxu »
 • ÇALIŞMAK

  çalışmaq, işləmək

  Tam oxu »
 • ÇALKALAMAK

  çalxalamaq

  Tam oxu »
 • ÇALKAMAK

  çalxalamaq

  Tam oxu »
 • ÇALMAK

  çalmaq, oğurlamaq

  Tam oxu »
 • ÇAM

  şam ağacı şam

  Tam oxu »
 • ÇAMAŞIR

  alt paltarı, camaşır, tuman-köynək

  Tam oxu »
 • ÇAMUR

  1) çirkab; çamura basmak – çirkaba düşmək; 2) palçıq; çamur banyosu – palçıq vannası çamır, çirkab, palçıq

  Tam oxu »
 • ÇAMURLU

  çirkli, kirli, çamurlu, palçıqlı; yollar cok çamurlu – yollar çox çirklidir çamurlu, çirkli, kirli, palçıqlı

  Tam oxu »
 • ÇAMURLUK

  krılo (avto) krılo

  Tam oxu »
 • ÇAN

  zəng

  Tam oxu »
 • ÇANAK

  kasa

  Tam oxu »
 • ÇANÇİÇEĞİ

  (-ni) zəngçiçəyi zəngçiçəyi

  Tam oxu »
 • ÇANTA

  çanta, sumka

  Tam oxu »