Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • ÜCRA

  uzaqlaşdırılmış

  Tam oxu »
 • ÜCRET

  (-ti) əmək haqqı, məvacib; asgarı ücret – ən aşağı məvacib əmək haqqı, qazanc, məvacib, muzd

  Tam oxu »
 • ÜCRETLİ

  maaşlı, məvacibli; yüksek ücretli – yüksək maaşlı maaşlı, məvacibli

  Tam oxu »
 • ÜÇBOYUTLU

  üç ölçülü

  Tam oxu »
 • ÜÇGEN

  1) üçbucaq; 2) üçbucaqlı üçbucaq, üçbucaqlı

  Tam oxu »
 • ÜÇKAĞITÇI

  kartbasan, qumarbaz, leylac

  Tam oxu »
 • ÜFLEMEK

  üfləmək, üfürmək

  Tam oxu »
 • ÜFÜRMEK

  üfləmək, üfürmək

  Tam oxu »
 • ÜLEŞMEK

  ayırmaq, bölünmək

  Tam oxu »
 • ÜLKE

  ölkə

  Tam oxu »
 • ÜLKÜ

  ideal ideal, qayə

  Tam oxu »
 • ÜLSER

  yara, xora; mide ülseri – mədə xorası xora, yara

  Tam oxu »
 • ÜMİT

  ümid

  Tam oxu »
 • ÜMMET

  ümmət

  Tam oxu »
 • ÜMMİ

  savadsız

  Tam oxu »
 • ÜN

  şan, şöhrət; ün almak – şöhrət qazanmaq şan, şərəf, şöhrət

  Tam oxu »
 • ÜNLEM

  nida

  Tam oxu »
 • ÜNLÜ

  məşhur, tanınmış, görkəmli; ünlü bir sinir doktoru – görkəmli nevropatoloq görkəmli, məşhur, sait, şöhrətli, tanınmış

  Tam oxu »
 • ÜNSÜZ

  samit

  Tam oxu »
 • ÜNVAN

  ad, titul, ünvan

  Tam oxu »
 • ÜREM

  1) artım, çoxalma; 2) faiz; düz ürem – adi faiz artım, çoxalma, faiz

  Tam oxu »
 • ÜREMEK

  artmaq, çoxalmaq

  Tam oxu »
 • ÜRETİCİ

  istehsalçı, istehsal edən istehsalçı

  Tam oxu »
 • ÜRETİM

  1) məhsul, hasilat, hazır məmulat; tarım üretimi – kənd təsərrüfatı məhsulu; 2) istehsal, istehsal etmə, hasil etmə; üretim araçları – istehsal vasitə

  Tam oxu »
 • ÜRETMEK

  istehsal etmək, hazırlamaq, hasil etmək hazırlamaq

  Tam oxu »
 • ÜRKEK

  ürkək

  Tam oxu »
 • ÜRKMEK

  ürkmək

  Tam oxu »
 • ÜRPERMEK

  ürpərmək

  Tam oxu »
 • ÜRPERTİ

  əsmə, titrəmə, ürpərti

  Tam oxu »
 • ÜRÜN

  məhsul, hasilat; ürün fazlası – məhsul bolluğu hasilat, məhsul

  Tam oxu »
 • ÜS

  (üssü) baza; hava üssü – aviabaza baza

  Tam oxu »
 • ÜSLENMEK

  yerləşmək, bazaları yerləşdirmək yerləşmək

  Tam oxu »
 • ÜSLÜP

  üslub

  Tam oxu »
 • ÜST

  üst

  Tam oxu »
 • ÜST GEÇİT

  estakada, keçid

  Tam oxu »
 • ÜSTEĞMEN

  baş leytenant

  Tam oxu »
 • ÜSTELEMEK

  üstələmək

  Tam oxu »
 • ÜSTELİK

  üstəlik

  Tam oxu »
 • ÜSTLENMEK

  öhdəsinə götürmək

  Tam oxu »
 • ÜSTÜN

  üstün

  Tam oxu »
 • ÜSTÜNKÖRÜ

  səthi, yüngül

  Tam oxu »
 • ÜŞENMEK

  tənbəllik etmək ərinmək, tənbəl

  Tam oxu »
 • ÜŞÜMEK

  üşümək

  Tam oxu »
 • ÜŞÜŞMEK

  yürüşüb toplaşmaq, axışıb gəlmək toplanmaq, yığışmaq

  Tam oxu »
 • ÜTMEK

  qələbə çalmaq, udmaq

  Tam oxu »
 • ÜTÜ

  ütü

  Tam oxu »
 • ÜVEY

  ögey

  Tam oxu »
 • ÜVEYİK

  alabaxta

  Tam oxu »
 • ÜVEZ

  üvəz, quş armudu üvəz

  Tam oxu »
 • ÜYE

  1) üzv (cəmiyyətin, partiyanın, dərnəyin və s.); aile üyeleri – ailə üzvləri; 2) üzv (anatomiya), əza əza, partiyanın, üzv

  Tam oxu »