Türkcə-azərbaycanca lüğət

 • BALÇIK

  palçıq

  Tam oxu »
 • BALDIR

  baldır

  Tam oxu »
 • BALDIZ

  baldız

  Tam oxu »
 • BALIK

  balıq

  Tam oxu »
 • BALON

  şar

  Tam oxu »
 • BALTA

  balta

  Tam oxu »
 • BALTALAMA

  təxribat, sabotaj sabotaj, təxribat

  Tam oxu »
 • BALTALAMAK

  baltalamaq

  Tam oxu »
 • BAMTELİNE BASMAK

  yaralı yerinə toxunmaq

  Tam oxu »
 • BANA

  mənə

  Tam oxu »
 • BAND

  lent (maqnitofon üçün) lent

  Tam oxu »
 • BANDO

  orkestr (nəfəsli) orkestr

  Tam oxu »
 • BANMAK

  batırmaq, salmaq

  Tam oxu »
 • BANT

  lent

  Tam oxu »
 • BANYO

  1) vanna; 2) vanna otağı; banyo almak – vanna qəbul etmək hamam, vanna

  Tam oxu »
 • BARAJ

  1) sədd; 2) su hövzəsi bənd, sədd

  Tam oxu »
 • BARBAR

  barbar

  Tam oxu »
 • BARDAK

  (-gı) stəkan stəkan

  Tam oxu »
 • BARINAK

  (-ğı) sığınacaq, sığınaq sığınacaq, sığınaq

  Tam oxu »
 • BARINMAK

  1) daldalanmaq, sığınacaq tapmaq; 2) yola getmək, dil tapmaq barınmaq, daldalanmaq, sığınmaq

  Tam oxu »
 • BARIŞ

  sülh barış, sülh

  Tam oxu »
 • BARIŞMAK

  barışmaq

  Tam oxu »
 • BARİ

  barı, heç olmasa

  Tam oxu »
 • BARUT

  barıt

  Tam oxu »
 • BASAMAK

  (-gı) pillə pillə, pilləkən

  Tam oxu »
 • BASIM

  çap, çap etmə çap

  Tam oxu »
 • BASIM EVİ

  mətbəə

  Tam oxu »
 • BASIMEVİ

  (-ni) mətbəə

  Tam oxu »
 • BASIN

  mətbuat, dövri mətbuat mətbuat

  Tam oxu »
 • BASINÇ

  (-cı) təzyiq təzyiq

  Tam oxu »
 • BASİRET

  (-ti) bəsirət, fərasət, ağıl ağıl, bəsirət, fərasət

  Tam oxu »
 • BASİT

  bəsit

  Tam oxu »
 • BASKI

  1) təzyiq, sıxıntı; 2) ekonomik baskı – iqtisadi təzyiq; 2) tiraj; 3) nəşr, çap, cap etmə basılış, çap, nəşr, sıxıntı, təzyiq, tiraj

  Tam oxu »
 • BASKIN

  basqın

  Tam oxu »
 • BASMAK

  basmaq, çap etmək

  Tam oxu »
 • BASMAKALIP

  şablon, standart, basmaqəlib, çeynənmiş; basmakalıp sözler – şablon ifadələr basmaqəlib, çeynənmiş, standart, şablon

  Tam oxu »
 • BASTON

  əl ağacı, əsa əsa

  Tam oxu »
 • BAŞ

  baş

  Tam oxu »
 • BAŞ KALDIRMAK

  baş qaldırmaq, qiyam etmək, üsyan etmək

  Tam oxu »
 • BAŞ ÖRTÜSÜ

  baş örtüyü, ləçək

  Tam oxu »
 • BAŞ PARMAK

  baş barmaq

  Tam oxu »
 • BAŞARI

  uğur, müvəffəqiyyət müvəffəqiyyət, uğur

  Tam oxu »
 • BAŞARILI

  uğurlu, müvəffəqiyyətli; başarılılı bir deneme – uğurlu təcrübə müvəffəqiyyətli, uğurlu

  Tam oxu »
 • BAŞARMAK

  müvəffəq olmaq

  Tam oxu »
 • BAŞBAKAN

  baş nazir

  Tam oxu »
 • BAŞDELEGE

  daimi nümayəndə (bmt-də)

  Tam oxu »
 • BAŞIBOŞ

  avara, sahibsiz, yiyəsiz

  Tam oxu »
 • BAŞKA

  başqa, özgə

  Tam oxu »
 • BAŞKAN

  sədr, rəhbər, prezident; başkanlık – sədrlik, rəyasət heyəti prezident, rəhbər, sədr

  Tam oxu »
 • BAŞKANLIK

  sədrlik

  Tam oxu »