VƏFASIZ

VƏFASIZ (dostluqda, məhəbbətdə möhkəm olmayan) [Vaqif Xuramana:] Get, get, vəfasızsan bu dünya kimi; Görünmə gözümə bir röya kimi (S.Vurğun); BİVƏFA Vaqif Xuramana: İtil gözlərimdən bivəfa yarım (S.Vurğun); DÖNÜK Aslan.. dönük fikirli və zəif iradəli adamları sevməzdi (M.İbrahimov); ETİBARSIZ Etibarı kəsib, etibarsız yar; Əl qaldırıb, Özgə yara yalvarır (“Lətif şah”); SƏDAQƏTSİZ/FANİ (bax).

VƏFALILIQ
VƏFASIZLIQ

Digər lüğətlərdə