VƏHDƏT

ə. 1) Allahın birliyinə inanma; 2) birlik; 3) yalqızlıq, təklik, vahidlik. Vəhdəti-vücud panteizm.

VƏHDANİYYƏT
VƏHDƏTPƏRVƏR

Digər lüğətlərdə