VARLIQ

1. VARLIQ, MÖVCUDİYYƏT Bəlkə lap ərlə arvad arasında belə bir münasibətin varlığından, mövcudiyyətindən də bixəbər idi (Ə.Cəfərzadə); DİRİLİK [Qədir:] Mən yekəlikdə adamın diriliyini danırlar (Mir Cəlal); VAR Ahü zar çəkməkdən yox olub varı; Saf aynası tutub möhnət qubarı (Q.Zakir); VÜCUD Molla Xəlil işini bilən bir adam idi. Kəndlilər onun vücudunu özləri üçün bir nemət bilirdilər (M.Hüseyn).

2. varlıq bax bədən

3. varlıq bax güc

4. varlıq bax həyat

VARLI-KARLI
VARMAQ

Digər lüğətlərdə