VİRANƏ

viranə bax xaraba 1

VİRAN
VİRANƏLƏNMƏK

Digər lüğətlərdə