YÜZƏM

(Lənkəran)
payızda qırxılan qoyun yunu. Zz
YÜYRÜK
ZABAĞ