YAĞANNIX

(Qazax)
yağmur. – Keçən il yağannığ az oldu
YAĞALATOLLAMA
YAĞAR