YAĞDAŞ

(Şamaxı)
bıçaq itiləyən daş, bülöv. – Yağdaşı gətir, əsgənəni itiliyim
YAĞDAN
YAĞIR