YAĞLICAXOR

(Şəki)
tava. – Yağlıcaxoru qoy bura
YAĞLICA
YAĞLICAN