YAĞLUĞ

(Dərbənd)
yaylıq. – Bu yağluğa baxıb görədü özünü yağluğudu
YAĞLOVÇƏ
YAĞLUĞAPARAN