YAQUTRƏNG

ə. və f. yaqut rəngində olan, yaqut rəngli; qırmızı.

YAQUT
YAR