YARƏDDİN

dinin dostu, dinə yar olan.
YARBƏY
YARƏHMƏD