YARBAY

qəza rəisi; zabit rütbəsi; müavin; bay və ya bəyin dostu, yoldaşı; bəyə tay olan.
YARAŞIQ
YARBƏY

Digər lüğətlərdə