YAXINKEŞ

(Bakı, Gəncə, Göyçay, Quba, Naxçıvan, Ordubad)
boşqab. – Anam dünən üş dənə yaxınkeş aldı (Naxçıvan); – Yaxınkeş gətirin, pitini yiyəx’ (Gəncə); – Yaxınkeşdə qatıx var (Göyçay)
YAXDAN
YAXINTI