YAXARMAX

(Füzuli, Göyçay, Oğuz, Şamaxı)
yalvarmaq. – Gülməmməd Əhmədə çox yaxardı (Şamaxı); – Çox yaxardım, o da razılıx verdi (Füzuli)
YAXANTI
YAXDAN