YAZLAMAQ

YAZLAMAQ – QIŞLAMAQ Çox tez yazlamısan (“İzahlı lüğət”); Bizimlə qışlayır fəqət dolaşa, sərçə, sağsağan (A.Səhhət).

YAZILIŞI
YAZLIQ

Digər lüğətlərdə