ZƏBƏRCƏD

f. qızıla çalan yaşılımtıl rəngli qiymətli daş.

ZƏBƏR
ZƏBƏRDƏST

Digər lüğətlərdə