ZƏFƏR

ZƏFƏR I is. [ ər. ] Qələbə, qalibiyyət, müvəffəqiyyət. Gəzib bu dost elləri, dolansan qarış-qarış; Hər yanda görəcəksən, yüksəliş, zəfər, yarış (Ə.Cəmil).

ZƏFƏR II is. [ ər. ] Bəla, xəta. Mənim arzum budur ki, sənə zəfər toxunmasın.

YOLUXMAQ
ZƏR

Digər lüğətlərdə