ZAVƏR

“Zəvvar” sözündəndir, ziyarətçi; qulluqçu; qoca, güclü.
ZAUR
ZAVUR