ÇULĞAMAQ

bax qaplamaq.
Səhərdir, günəşin rəngi sapsarı; Sarılıq çulğamış ağ buludları. S.Vurğun.
Silah səsləri sahili çulğaladı. M.Hüseyn.

Etimologiya

  • ÇULĞAMAQ Çul sözündən əmələ gəlib, “çula bürümək” deməkdir. Çul, corab, çuval sözləri güman ki, qohumdur. Çulğa “sarımaq” (обматывать) deməkdir, çul “sarı­maq
ÇULĞAMA
ÇULĞANMA

Digər lüğətlərdə