ÖLÜMLÜ

İçində ölüm olan, fani, keçici. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ÖKÜR-ÖKÜR
ÖNCƏ

Digər lüğətlərdə