ÖTÜŞMƏK₂

qarş. Səs-səsə verərək oxumaq, cəh-cəh vurmaq, tərənnüm etmək.
[Ağcaqız:] Şahsənəm, gəl çıxaq bağa, bülbüllər elə ötüşür ki, gəl görəsən. Aşıq Qərib”.
…Quşlar həzin-həzin ötüşürdülər… S.Vəliyev.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • ÖTÜŞMƏK 1. ÖTÜŞMƏK Yığıb çantalara yerdən-yemişdən; Yolda gah yüyürüb, gah ötüşərdi (S.Vurğun); QAÇIŞMAQ Uşaqlar
  • ÖTÜŞMƏK yarışmaq — qaçışmaq — çapışmaq
  • ÖTÜŞMƏK yaşamaq — dolanmaq
  • ÖTÜŞMƏK oxumaq — civildəmək

Omonimlər

  • ÖTÜŞMƏK ÖTÜŞMƏK I f. Yarışmaq, qaçışmaq. Yığıb çantalara yerdən-yemişdən; Yolda gah yüyürüb, gah ötüşərdik (S
ÖTÜŞMƏ₂
ÖTÜŞMƏK₁

Digər lüğətlərdə