ÖTƏR

qabağa keçər, qabaqcıl olar, hamını geridə qoyar.
ÖRNƏK
ÖTƏRXAN